Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020